– Sve sam stekla sama (20. 02. – dvadeset šesta emisija)